• Főépület

  • Templom utca 3.

  • Templom utca 10.

  • Petőfi utca 3.

  • Petőfi utca 7.

  • Főbejárat

Copyright 2018 - Furtai Bessenyei György Általános Iskola

Román nemzetiségi nyelvoktató iskola

 

 román nyelvoktatás1

"Annyi ember vagy, ahány nyelven beszélsz!"

Iskolánkban 2007-től román (nemzetiségi) nyelvet és román népismeretet tanítunk. Tanulóink a magyarországi román nemzetiségi tanárok által szerkesztett tankönyvekből tanulnak.

Lucia Borza: Manual ilustrat

Lucia Borza: Abecedar si carte de citire

Mihaela Bucin- Szántó Florica: A doua mea carte

Mihaela Bucin- Szántó Florica: A treia mea carte

Mihaela Bucin- Szántó Florica: Limba romana, Manual pentru cl. a 5-a

Lucia Borza: Cunostinte despre romanii din Ungaria, Cl. 1-4.

Mihaela Bucin- Szántó Florica: Cunostinte despre poporul roman, Cl. 5-8.

Miért érdemes román nyelvet tanulni?

"Annyi ember vagy, ahány nyelven beszélsz."

A román nyelv tanulása nem csak nagy odafigyelést, de sok időt és energiát is igénybe vesz, mint bármelyik más idegen nyelv. Igazi kihívás, miközben szórakoztat is. Megismerhetjük egy idegen ország szokásait, kultúráját, ünnepeit, életét, ízlelgethetjük a kiejtést, a szavakat. Ennél jobb ok talán nem is kell a tanulásához.

A román nyelv az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvekhez tartozik, de ebbe a csoportba tartoznak a spanyol, olasz, francia és portugál nyelvek. Ezért, a román nyelv ismerete előnyhöz juttatja mindazokat, akik a továbbiakban, a fent említett nyelvek elsajátítására adják fejüket.

Iskolánkban minden tanévben román nyelvű dal- és szavalóversenyt szervezünk tanulóink részére, ahol megmutathatják román nyelvtudásukat. Diákjaink sport iránti szeretetüket, rátermettségüket a magyarországi román nemzetiségi nyelvoktató iskolák által szervezett sportversenyeken mutathatják meg, ahol szép eredményeket érnek el.

Amikor iskolánk Romániába szervez kirándulást, tanulóinknak nem kell a testbeszédre hagyatkozniuk, hanem román nyelven igyekeznek megértetni magukat.

Nyári táborokban vesznek részt az anyaországban, ahol román anyanyelvű gyerekekkel társalognak, barátkoznak, majd Interneten ápolják a kialakult barátságokat.

Tanulóink tanulmányaik folytatására, a gyulai román tagozatú „Nicolae Balcescu” Gimnáziumot választhatják, majd tanulmányaik elvégzése után, lehetőségük nyílik Románia felsőoktatási intézményeiben, egyetemein képezni magukat.

Tapasztalataink alapján a román nyelv mindennapi használatára egyre nagyobb igény mutatkozik, elsősorban a határmenti régiókban, de a gazdasági kapcsolatok megélénkülésével az ország egész területén megfigyelhető a folyamat. Nemcsak a munkakeresésben, de a munkavégzésben is egyre gyakoribb követelmény a több nyelv ismerete.

Iskolánkban a román nemzetiségi nyelv tanulása mellett lehetőség van angol/német nyelv tanulására is.